ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Όροι & Προϋποθέσεις

Μαχαίρας - Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

Η παρούσα ιστοσελίδα ή ιστότοπος ή διαδικτυακός τόπος με τα στοιχεία www.mahairas.com ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, στη συμβολή των οδών Μυτιλήνης αρ. 7 και Θεσσαλονίκης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με κύριο αντικείμενο την παροχή Φοροτεχνικών και Λογιστικών υπηρεσιών.

Η δομή της εταιρίας αποτυπώνει τον τρόπο επιχειρησιακής λειτουργίας ο οποίος εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Την παροχή Φοροτεχνικών υπηρεσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμβουλές σε θέματα σχετικά με την εικόνα κάθε επιχείρησης, οικονομοτεχνικές μελέτες για την καλύτερη λειτουργία, Ίδρυση, Σύσταση και Λύση εταιρειών. Επίσης Φορολογικός έλεγχος σε Δημόσιες υπηρεσίες όπως Εφορίες ΠΕΚ (Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα) ΔΕΚ (Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα) καθώς και στο Υπουργείο Εμπορίου.

2. Την παροχή Λογιστικών υπηρεσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται Καταχωρήσεις και Λογιστική Παρακολούθηση Βιβλίων, Εκκαθαριστικές ΦΠΑ Μισθοδοσίες κτλ .

3. Την παροχή λοιπών υπηρεσιών το οποίο συμπεριλαμβάνει (Νομικές υπηρεσίες, Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες και Επενδυτικά Προγράμματα.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Πολιτικής Cookies, που ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε συνολικά ή εν μέρει με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την περαιτέρω πλοήγηση σας σε αυτήν.

Ρητά συμφωνείται ότι η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων Χρήσης, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτών στον ιστότοπο: (https: www.mahairas.com). Οι χρήστες του ιστοτόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές.

Προκειμένου οι χρήστες να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπος της εταιρείας με την επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ πρέπει να είναι ενήλικοι. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής από ανήλικα άτομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη, ως εκ τούτου, η Eταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού.

Η Eταιρεία ή τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και παράδοση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ή εν γένει στη λειτουργία αυτού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο Επισκέπτης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπεριφοράς, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Eταιρεία για κάθε ζημία που η ίδια υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Eταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών ιστοτόπων φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική ευθύνη) για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου, η Eταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών που συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται υπ’ ευθύνη τους και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στου παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, ή συνεργατών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που κατωτέρω ορίζεται.

AΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος ή θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρη ή παράνομη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρoυς, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕ καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο Επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με την εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της συμβολής των οδών Μυτιλήνης αρ. 7 και Θεσσαλονίκης , ΤΚ: 18346, τηλέφωνο: +30 2165003011, email address: info@mahairas.com.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιοδήποτε φοροτεχνικό ή νομικό θέμα σας απασχολεί
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ