ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναγνωρισμένοι
για τις υπηρεσίες μας

Μαχαίρας - Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

Υπηρεσίες

Πλήρης παροχή φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών

1

Φορολογικές & Λογιστικές

Πλήρης παροχή φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών

Φορολογικές & Λογιστικές

2

Επενδυτικά Προγράμματα

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με επενδυτικά προγράμματα όχι μόνο εντός Αττικής αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν.

Επενδυτικά Προγράμματα

3

Νομικές Υπηρεσίες

Κάλυψη νομικών υπηρεσιών για όλο το πελατολόγιο με δικηγόρο που συνεργάζεται το γραφείο μας καθώς και με συμβολαιογράφο όταν απαιτείται.

Νομικές Υπηρεσίες

4

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μια από τις πιο δυναμικές υπηρεσίες του γραφείου μας είναι οι συμβουλές που παρέχονται στους πελάτες μας όχι μόνο σε ότι αφορά τη πορεία της επιχείρησης τους αλλά και σε εξειδικευμένους προβληματισμούς.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

5

Μισθοδοσία

Η τήρηση της μισθοδοσίας αποτελεί από μόνη της ένα τομέα πολύ απαιτητικό τα τελευταία χρόνια.

Μισθοδοσία

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιοδήποτε φοροτεχνικό ή νομικό θέμα σας απασχολεί
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ