ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
Νομικές Υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νομικές Υπηρεσίες

Μαχαίρας - Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

Κάλυψη νομικών υπηρεσιών για όλο το πελατολόγιο με δικηγόρο που συνεργάζεται το γραφείο μας καθώς και με συμβολαιογράφο όταν απαιτείται. Ζητήματα όπως σύσταση καταστατικού, τροποποιήσεις σε άρθρα (όπως μετατροπή ποσοστών των μελών, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποχώρηση μέλους από την εταιρεία κ.α.) πραγματοποιούνται από το νομικό μας τμήμα και όπου απαιτείται η συμβολή συμβολαιογράφου, υπάρχει άμεση συνεργασία για τη διευκόλυνση του πελατολογίου μας.

Δείτε επίσης:

1

Φορολογικές & Λογιστικές

Πλήρης παροχή φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών

Φορολογικές & Λογιστικές

2

Επενδυτικά Προγράμματα

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με επενδυτικά προγράμματα όχι μόνο εντός Αττικής αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν.

Επενδυτικά Προγράμματα

3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μια από τις πιο δυναμικές υπηρεσίες του γραφείου μας είναι οι συμβουλές που παρέχονται στους πελάτες μας όχι μόνο σε ότι αφορά τη πορεία της επιχείρησης τους αλλά και σε εξειδικευμένους προβληματισμούς.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

4

Μισθοδοσία

Η τήρηση της μισθοδοσίας αποτελεί από μόνη της ένα τομέα πολύ απαιτητικό τα τελευταία χρόνια.

Μισθοδοσία

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιοδήποτε φοροτεχνικό ή νομικό θέμα σας απασχολεί
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ