ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
Φορολογικές & Λογιστικές
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φορολογικές & Λογιστικές

Μαχαίρας - Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

Πλήρης παροχή φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών (Ατομικές, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) σε απλογραφικά βιβλία Β κατηγορίας και σε διπλογραφικά βιβλία Γ κατηγορίας που είναι και η πλειοψηφία των πελατών μας.

Καταχωρήσεις παραστατικών σε εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα που διαθέτει το γραφείο μας ώστε να γίνεται σωστή παρακολούθηση και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, listing, επιταγές, πάγια).

Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης .

Μηνιαία παρακολούθηση, καθοδήγηση στον επιχειρηματία με βάση το ισοζύγιο του για την πορεία του  εμπορικά και φορολογικά.

Σύνταξη και σχεδιασμός οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, φορολογικές δηλώσεις) καθώς και προετοιμασία και υποβολή των ατομικών φορολογικών δηλώσεων των μελών των εταιρειών μας (Ε1, Ε3 , Ε9, ΕΝΦΙΑ, Ν).

Υποστήριξη, ανάληψη και περαίωση σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων. Η πολυετής εμπειρία του γραφείου και η συνεργασία τόσων χρόνων με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προσωπικά από τον Ανδρέα Μαχαίρα και τα μέλη της διοίκησης είναι το μεγαλύτερο εφόδιο και για τη νέα γενιά ώστε η πραγματοποίηση όλων των ελέγχων, είτε έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις, είτε με φυσικά πρόσωπα, να ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία.

Φορολογικός σχεδιασμός κατοίκων εξωτερικού.

Σχεδιασμός, οργάνωση και έναρξη εγκαταστάσεων πελατών μας στο εξωτερικό. 

Υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες.

Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων για τους πελάτες μας που θέλουν να συμμετέχουν σε επενδυτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε φορέα. 

Δείτε επίσης:

1

Επενδυτικά Προγράμματα

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με επενδυτικά προγράμματα όχι μόνο εντός Αττικής αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν.

Επενδυτικά Προγράμματα

2

Νομικές Υπηρεσίες

Κάλυψη νομικών υπηρεσιών για όλο το πελατολόγιο με δικηγόρο που συνεργάζεται το γραφείο μας καθώς και με συμβολαιογράφο όταν απαιτείται.

Νομικές Υπηρεσίες

3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μια από τις πιο δυναμικές υπηρεσίες του γραφείου μας είναι οι συμβουλές που παρέχονται στους πελάτες μας όχι μόνο σε ότι αφορά τη πορεία της επιχείρησης τους αλλά και σε εξειδικευμένους προβληματισμούς.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

4

Μισθοδοσία

Η τήρηση της μισθοδοσίας αποτελεί από μόνη της ένα τομέα πολύ απαιτητικό τα τελευταία χρόνια.

Μισθοδοσία

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιοδήποτε φοροτεχνικό ή νομικό θέμα σας απασχολεί
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ