ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
Μισθοδοσία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθοδοσία

Μαχαίρας - Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

Η τήρηση της μισθοδοσίας αποτελεί από μόνη της ένα τομέα πολύ απαιτητικό τα τελευταία χρόνια. Ακολουθώντας πάντα την εργατική νομοθεσία πραγματοποιούνται κάθε μήνα υπηρεσίες όπως: ο μηνιαίος υπολογισμός της μισθοδοσίας με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος (Atlantis της Altec), σύνταξη και υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού στο ΣΕΠΕ, προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, αλλαγές ωραρίου, νέες συμβάσεις εργασίας και η υποβολή όλων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Επίσης, ειδική μέριμνα δίνεται στην ενημέρωση των πελατών μας για οποιαδήποτε αλλαγή ανακοινώνεται στα ασφαλιστικά και εργατικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηματίας.

Δείτε επίσης:

1

Φορολογικές & Λογιστικές

Πλήρης παροχή φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών

Φορολογικές & Λογιστικές

2

Επενδυτικά Προγράμματα

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με επενδυτικά προγράμματα όχι μόνο εντός Αττικής αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν.

Επενδυτικά Προγράμματα

3

Νομικές Υπηρεσίες

Κάλυψη νομικών υπηρεσιών για όλο το πελατολόγιο με δικηγόρο που συνεργάζεται το γραφείο μας καθώς και με συμβολαιογράφο όταν απαιτείται.

Νομικές Υπηρεσίες

4

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μια από τις πιο δυναμικές υπηρεσίες του γραφείου μας είναι οι συμβουλές που παρέχονται στους πελάτες μας όχι μόνο σε ότι αφορά τη πορεία της επιχείρησης τους αλλά και σε εξειδικευμένους προβληματισμούς.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιοδήποτε φοροτεχνικό ή νομικό θέμα σας απασχολεί
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ