ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Η Εταιρεία

Μαχαίρας - Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

Η ιστορία μας

2020-2021

Η ομάδα μας

Ανδρέας Μαχαίρας

Ιδρυτικό Μέλος

Ο Κύριος Ανδρέας Μαχαίρας  ιδρυτής του γραφείου μας παραμένει ο κορμός της εταιρείας δίνοντας το συμβουλευτικό του χαρακτήρα και έχοντας τον πλήρη έλεγχο σχετικά με την ετήσια φορολογική και λογιστική πορεία των πελατών μας. Βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση σχετικά με όλες τις αλλαγές του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου λόγω της άμεσης συνεργασίας του με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής, ΓΕΜΗ Αθηνών και Πειραιά

Δείτε το βιογραφικό

Οργανωτική Δομή

H οργανωτική δομή της εταιρείας ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΠΕ παρουσιάζεται στο κάτωθι οργανόγραμμα:

Οργανωτική Δομή
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιοδήποτε φοροτεχνικό ή νομικό θέμα σας απασχολεί
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ